Diplom och Medaljer

Registrering och diplom
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna inom 12 månader och vill registrera mig och erhålla mitt diplom med mitt unika nummer.
Välj
Klassikermedalj
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna och vill erhålla min medalj.
Välj
Superklassikertrofé
För dig som genomfört En Svensk Klassiker på supertid.
Välj

Klassikerpaket

Paket En Svensk Klassiker
Klassikerpaketet med startplatser till loppen samt medalj och diplom.
Välj
Paket Tjejklassikern
Tjejklassikerpaketet med startplatser till loppen samt medalj och diplom.
Välj
Paket Halvklassikern
Halvklassikerpaketet med startplatser till loppen samt medalj och diplom.
Välj