Steg 1, Tjänster
Välj tjänst nedan
En Svensk Klassiker
Diplom Registrering och diplom
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna inom 12 månader och vill registrera mig och erhålla mitt diplom med mitt unika nummer.
Medalj Klassikermedalj
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna och vill erhålla min medalj.
Medalj Superklassikertrofé
För dig som genomfört klassikern på supertid.
Halvklassikern
Diplom Registrering och diplom
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna inom 12 månader och vill registrera mig och erhålla mitt diplom med mitt unika nummer.
Medalj Halvklassikermedalj
Jag har klarat alla fyra halvklassikergrenarna och vill erhålla min medalj.
Tjejklassikern
Diplom Registrering och diplom
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna inom 12 månader och vill registrera mig och erhålla mitt diplom med mitt unika nummer.
Medalj Tjejklassikermedalj
Jag har klarat alla fyra tjejklassikergrenarna och vill erhålla min medalj.
Övrigt
Smycken
Övrigt, smycken, visitkortshållare, manchettknappar
Beställning
Porto och expedition: 0:-  
Summa: 0:-  
 
1 Välj de tjänster
du vill beställa
» 2 Fyll i dina adressuppgifter » 3 Kontrollera din beställning » 4 Betala med
Kort/Giro
» 5 Du får en Bekräftelse