1
2
3
4
5
Välj de tjänster du vill beställa

Välj tjänst nedan

En Svensk Klassiker

Registrering och diplom
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna inom 12 månader och vill registrera mig och erhålla mitt diplom med mitt unika nummer.
Välj
Klassikermedalj
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna och vill erhålla min medalj.
Välj
Superklassikertrofé
För dig som genomfört klassikern på supertid.
Välj

Halvklassikern

Registrering och diplom
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna inom 12 månader och vill registrera mig och erhålla mitt diplom med mitt unika nummer.
Välj
Klassikermedalj
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna och vill erhålla min medalj.
Välj

Tjejklassikern

Registrering och diplom
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna inom 12 månader och vill registrera mig och erhålla mitt diplom med mitt unika nummer.
Välj
Klassikermedalj
Jag har klarat alla fyra klassikergrenarna och vill erhålla min medalj.
Välj

Övrigt

Merchandise
Övrigt, smycken, visitkortshållare, manchettknappar m.m.
Välj